Scroll Top
Dalībnieki
MŪSU PARTNERI

SOILGUARD ir divdesmit piecu projektu konsorcijs no septiņpadsmit valstīm. To veido 9 pētniecības un tehnoloģiju organizācijas (RTO) (bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu eksperti, klimata pētnieki, agronomi, datu zinātnieki), 10 augstākās vai vidējās izglītības iestādes (HSEE) (lauksaimniecības prakse, ekosistēmu pakalpojumi, klimata pārmaiņas, ekonomikas un sociālo zinātņu modelēšana), 3 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) (IKT rīki, sociālais un ekonomiskais novērtējums), Eiropas zemes īpašnieku organizācija un Starptautiskā dabas aizsardzības savienība. Partneru sniegtās papildu zināšanas nodrošinās projekta rezultātu plašu īstenošanu.

LEITAT pārvalda tehnoloģijas, lai, izmantojot pētniecību un tehnoloģiskos procesus, radītu un nodotu ilgtspējīgās sociālās, vides, ekonomiskās un rūpnieciskās vērtības uzņēmumiem un organizācijām, izmantojot pētniecības un tehnoloģiskos procesus.

www.leitat.org

……… ……….

INRAE, kas tika izveidota 2020. gada 1. janvārī, ir valsts zinātniskās un tehniskās pētniecības iestāde (EPST). Tā tika izveidota, apvienojoties Francijas Nacionālajam lauksaimniecības pētniecības institūtam INRA un Francijas Nacionālajam vides un lauksaimniecības zinātnes un tehnoloģiju pētniecības institūtam IRSTEA.

www.inrae.fr

……… ……….

Cīrihes ETH ir valsts pētniecības universitāte Cīrihē, Šveicē. 1854. gadā Šveices federālās valdības dibinātā augstskola, kuras mērķis ir izglītot inženierus un zinātniekus, galvenokārt koncentrējās uz dabaszinātnēm, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku.

www.ethz.ch

 

Vāgeningenas Universitāte un pētniecības centrs ir valsts universitāte Vāgeningenā, Nīderlandē, kas specializējas tehniskos un inženierzinātņu priekšmetos un ir nozīmīgs dzīvības zinātņu un lauksaimniecības pētniecības centrs.

www.wur.nl/en/wageningen-university

UvA ir pētījumu ietilpīga universitāte, kurā tiek veikti augstākās kvalitātes pētījumi dažādās disciplīnās. Mēs iestājamies par progresīviem pētījumiem, kas veido zināšanas, vienlaikus cenšoties izprast un rast risinājumus sarežģītiem jautājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrība.

www.uva.nl

Alikantes Universitāte ir stingri apņēmusies veikt augstvērtīgu darbu, un viena no tās prioritātēm ir intensīvas pētniecības darbības attīstība, kas veicina zināšanu radīšanu un nodošanu.

www.ua.es

AIT Austrijas Tehnoloģiju institūts ieņem vadošo pozīciju Austrijas inovāciju sistēmā un galveno lomu Eiropā kā RTO, kas koncentrējas uz galvenajām nākotnes infrastruktūras tēmām.

www.ait.ac.at

……

IÖW ir vadošais zinātniskais institūts uz praksi orientētu ilgtspējības pētījumu jomā. Tas izstrādā stratēģijas un pieejas dzīvotspējīgai, ilgtermiņa saimnieciskai darbībai – ekonomikai, kas dod iespēju labai dzīvei un saglabā dabas resursus.

www.ioew.de

1991. gadā dibinātā Potsdamas universitāte ir moderna un dinamiska iestāde, kas pilnībā vērsta uz inovatīvu mācību un pētniecības procesu.

www.uni-potsdam.de

Inagro atbalsta lauksaimniekus viņu zināšanu un inovāciju meklējumos. Tas tiek darīts, izmantojot pielāgotus, praktiskus pētījumus, mācības, demonstrācijas un studiju dienas. Inagro ir lielākais lauksaimniecības un dārzkopības praktisko pētījumu centrs Flandrijā.

www.inagro.be

……… ……….

Dānijas Tehnoloģiju institūts ir vadošais pētniecības un tehnoloģiju uzņēmums, kas palīdz realizēt jaunās zināšanas un tehnoloģijas.

www.teknologisk.dk

……… ……… ………

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir viena no vadošajām zinātņu un tehnoloģiju augstskolām Baltijas jūras reģionā, kas specializējas dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti.

www.llu.lv

……..

Miguela Ernandesa Universitāte Elčē ir Spānijas publiskā universitāte, atvērta pasaulei, kas piedāvā izglītību, pētniecību un pakalpojumus, veicinot studentu vispusīgu attīstību.

www.umh.es

MATE (Ungārijas Lauksaimniecības un dzīvības zinātņu universitāte) ir viena no lielākajām uz lauksaimniecību orientētajām daudznozaru augstākās izglītības iestādēm Eiropā.

uni-mate.hu

….. ……..

LUKE strādā, lai sniegtu jaunus risinājumus Somijas bioekonomikas ilgtspējīgai attīstībai un jaunu, bio-bāzētu uzņēmumu veicināšanai. Kopā ar saviem partneriem mēs veidosim sabiedrību, kuras pamatā ir bioekonomika.

www.luke.fi

……

Teagasc – Lauksaimniecības un pārtikas attīstības iestāde – valsts iestāde, kas nodrošina integrētus pētniecības, konsultāciju un apmācības pakalpojumus lauksaimniecības un pārtikas nozarei un lauku kopienām.

www.teagasc.ie

Nacionālais lauksaimniecības tehnoloģiju institūts (INTA) ir decentralizēta valsts aģentūra ar darbības un finansiālu autonomiju, kas atrodas Lauksaimniecības rūpniecības ministrijas pakļautībā. Tā tika izveidota 1956. gadā, un kopš tā laika tā ir izstrādājusi pētniecības un tehnoloģiju inovācijas pasākumus  reģionos un teritorijās, lai uzlabotu konkurētspēju un ilgtspējīgu lauku attīstību valstī.

www.argentina.gob.ar/inta

……

 

Jaundes I Universitāte ir sabiedriska, zinātniska un kultūras iestāde ar juridiskas personas statusu un finansiālu autonomiju. Tā atrodas Augstākās izglītības ministrijas pārraudzībā.

uy1.uninet.cm

……… ……… ………

TISTA ir vadošā organizācija zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju integrācijas jomā, lai izveidotu ilgtspējīgu, uz inovācijām balstītu sabiedrību.

www.tistr.or.th

….. ………

Atēnu Nacionālā observatorija ir pētniecības centrs, kas darbojas saskaņā ar publisko tiesību normām un procedūrām, un to pārrauga Attīstības un investīciju ministrijas Ģenerālsekretariāts pētniecības un tehnoloģiju jautājumos.

www.noa.gr

……… ……… ………

WINGS ir MVU, kas koncentrējas uz risinājumu (programmatūras un aparatūras) izstrādei dažādās vertikālās nozarēs (proti, komunālajās, viedajās/mobīlajās pilsētās, pārtikā u.t.t.), izmantojot modernus bezvadu tīklus, mākoņa datus/IoT, lielos datus, mākslīgo intelektu un drošības tehnoloģijas.

www.wings-ict-solutions.eu

………

 

Eiropas Zemes īpašnieku organizācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv Eiropas Savienības lauku zemes īpašnieku un apsaimniekotāju, kā arī lauku uzņēmumu intereses.

www.europeanlandowners.org

……… ……….

Spānijas lauksaimniecības pārtikas kooperatīvi ir organizācija, kas pārstāv un aizstāv Spānijas lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu kustības ekonomiskās un sociālās intereses. To veido 16 lauksaimniecības kooperatīvu federācijas un reģionālās lauksaimniecības kooperatīvu apvienības, kā arī viens otrā līmeņa kooperatīvs (Agrocantabria), kas sniedz atbalstu un pakalpojumus lauksaimniecības pārtikas kooperatīviem to autonomajā kopienā.

www.agro-alimentarias.coop

……… ……… ………

 

IUCN ir savienība, ko veido gan valdības, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tā izmanto vairāk nekā 1400 dalībvalstu organizāciju pieredzi, resursus un sasniedzamību, kā arī vairāk nekā 18 000 ekspertu ieguldījumu. Šī daudzveidība un lielā pieredze padara IUCN par pasaules mēroga autoritāti attiecībā uz dabas pasaules statusu un pasākumiem, kas vajadzīgi tās aizsardzībai.

www.iucn.org

……

UKCEH ir neatkarīgs, bezpeļņas pētniecības institūts. Tā 500 zinātnieki sniedz datus un ieskatu, kas pētniekiem, valdībām un uzņēmumiem nepieciešams, lai radītu produktīvu, elastīgu un veselīgu vidi.

www.ceh.ac.uk

……
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.