Scroll Top
AUGSNES STARPBIOMU TĪKLS

SOILGUARD pētījumi būs vērsti uz to, lai iegūtu visaptverošu priekšstatu par augsnes bioloģiskās daudzveidības stāvokli saistībā ar divām galvenajām problēmām zemes degradāciju un neilgtspējīgu augsnes apsaimniekošanu. Lai to panāktu, mēs veidojam vērienīgu starp-biomu tīklu, kas aptver vietas dažādās pasaules daļās, lai uzlabotu mūsu izpratni par augsnes sugu izplatību dažādos bioģeogrāfiskajos reģionos. Šajā tīklā tiks iekļautas vietas, kas atbilst trim dažādiem biomiem (agroekosistēmām, pļavām un mežiem), ar dažādiem apsaimniekošanas veidiem (neilgtspējīga un ilgtspējīga apsaimniekošana) un ar atšķirīgu augsnes degradācijas stāvokli. Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējumam būs izšķiroša nozīme, lai atspoguļotu degradācijas un neilgtspējības ietekmi uz augsnes dzīvi un kaskādes ietekmi uz cilvēku labklājību.

KUR MĒS ESAM
Map
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.