Scroll Top
KUMPPANIT
KUMPPANIMME

SOILGUARD-ohjelmaan kuuluu kaksikymmentäviisi monialaista hankekumppania seitsemästätoista maasta. Sen muodostavat 9 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota (biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen asiantuntijat, ilmastoasiantuntijat, maataloustieteilijät, tietojenkäsittelytieteilijät), 10 korkea- tai keskiasteen oppilaitosta (maatalouskäytännöt, ekosysteemipalvelut, ilmastonmuutos, talous- ja yhteiskuntatieteiden mallintaminen), 3 pientä ja keskisuurta yritystä (tieto- ja viestintätekniset välineet, sosiaaliset ja taloudelliset arvioinnit), Euroopan maanomistajien järjestö (European Landowners Organization) ja Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (International Union for Conservation of Nature). Kumppaneiden tuoma toisiaan täydentävä tietämys takaa hankkeen tulosten laajan täytäntöönpanon.

LEITAT hallinnoi teknologioita joilla luodaan ja siirretään kestävää sosiaalista, ympäristöön liittyvää, taloudellista ja teollista arvoa yrityksille ja yhteisöille tutkimuksen ja teknologisten prosessien avulla.

www.leitat.org

……… ……….

INRAE, julkinen tieteellis-tekninen tutkimuslaitos (EPST) perustettiin 1. tammikuuta 2020. INRAE muodostettiin Ranskan kansallisen maataloustutkimuslaitoksen INRAn ja Ranskan kansallisen ympäristö- ja maataloustutkimuslaitoksen IRSTEA:n yhdistyessä.

www.inrae.fr

……… ……….

ETH Zürich on julkinen tutkimusyliopisto Zürichissä Sveitsissä. Sveitsin liittohallitus perusti sen vuonna 1854, ja sen tehtävänä on tarjota tieteen ja teknologian koulutusta. Yliopisto keskittyy ensisijaisesti luonnontieteisiin, tekniikkaan, insinööritieteisiin ja matematiikkaan.

www.ethz.ch

 

Wageningenin yliopisto ja tutkimuslaitos on Wageningenissa Alankomaissa sijaitseva julkinen yliopisto, joka on erikoistunut teknisiin ja insinööritieteisiin ja joka on tärkeä biotieteiden ja maataloustutkimuksen keskus.

www.wur.nl/en/wageningen-university

UvA (Univ Amsterdam) on tutkimusintensiivinen yliopisto, jossa tehdään huippututkimusta useilla tieteenaloilla. Edustamme uutta luovaa tutkimusta ja pyrimme ymmärtämään ja löytämään ratkaisuja yhteiskunnan monimutkaisiin kysymyksiin.

www.uva.nl

Alicanten yliopisto on vahvasti sitoutunut korkeatasoiseen työhön, ja sen painopistealueita on tiedon tuottamista ja siirtämistä edistävän intensiivisen tutkimustoiminnan kehittäminen.

www.ua.es

AIT Austrian Institute of Technology johtaa Itävallan innovaatiojärjestelmää ja on avainasemassa Euroopan tulevaisuuden keskeisiin infrastruktuuriaiheisiin keskittyvänä tutkimuslaitoksena.

www.ait.ac.at

……

IÖW on johtava tieteellinen instituutti käytännönläheisen kestävän kehityksen tutkimuksen alalla. Se kehittää strategioita ja lähestymistapoja elinkelpoiselle, pitkäjänteiselle taloudelliselle toiminnalle – taloudelle, joka mahdollistaa hyvän elämän ja säästää luonnonvaroja.

www.ioew.de

Vuonna 1991 perustettu Potsdamin yliopisto on moderni ja dynaaminen laitos, joka keskittyy innovatiiviseen opetukseen ja tutkimukseen.

www.uni-potsdam.de

nagro auttaa viljelijöitä etsimään tietoa ja innovaatioita. Tämä tapahtuu räätälöityjen, käytännönläheisten tutkimus-, koulutus-, esittely- ja opintopäivien avulla. Inagro on Flanderin suurin maatalouden ja puutarhaviljelyn käytännön tutkimuskeskus.

www.inagro.be

……… ……….

Danish Technological Institute on johtava tutkimus- ja teknologiayritys, joka auttaa muuttamaan uutta tietoa ja teknologiaa arvoksi.

www.teknologisk.dk

……… ……… ………

Latvian biotieteiden ja -teknologian yliopisto on yksi Itämeren alueen johtavista tiede- ja teknologiayliopistoista, joka on erikoistunut luonnonvarojen kestävään käyttöön yhteiskunnan elämänlaadun parantamiseksi.

www.llu.lv

……..

Elchen Miguel Hernández -yliopisto on espanjalainen julkinen yliopisto, joka on avoin maailmalle ja tarjoaa koulutusta, tutkimusta ja palveluja, jotka edistävät opiskelijoidensa kokonaisvaltaista kehitystä.

www.umh.es

MATE (Unkarin maatalous- ja biotieteiden yliopisto) on yksi Euroopan suurimmista maatalouteen keskittyneistä monitieteisistä korkeakouluista.

uni-mate.hu

….. ……..

Luonnonvarakeskus (Luke) tarjoaa uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävän kehityksen ja uusien biopohjaisten liiketoimintojen edistämisessä. Rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa biotalouteen perustuvaa yhteiskuntaa.

www.luke.fi

……

Teagasc – maatalouden ja elintarvikkeiden kehittämisviranomainen – on kansallinen toimija joka tarjoaa integroituja tutkimus-, neuvonta- ja koulutuspalveluja maatalous- ja elintarviketeollisuudelle sekä maaseutuyhteisöille.

www.teagasc.ie

Kansallinen maatalousteknologiainstituutti (INTA) on hajautettu valtion virasto, jolla on toiminnallinen ja taloudellinen autonomia ja joka toimii maatalousministeriön alaisuudessa. Se perustettiin vuonna 1956, ja siitä lähtien se on kehittänyt arvoketjujen, alueiden ja alueiden tutkimus- ja teknologiainnovaatiotoimia kilpailukyvyn ja maaseudun kestävän kehityksen parantamiseksi maassa.

www.argentina.gob.ar/inta

……

 

Yaoundé I -yliopisto on julkinen tiede- ja kulttuurilaitos, joka on oikeushenkilö ja taloudellisesti itsenäinen. Se on korkeakouluministeriön valvonnassa.

uy1.uninet.cm

……… ……… ………

TISTA on johtava organisaatio tieteen, teknologian ja innovoinnin integroimisessa kestävän innovaatiopohjaisen yhteiskunnan luomiseksi.

www.tistr.or.th

….. ………

Ateenan kansallinen observatorio on tutkimuskeskus, joka toimii julkisoikeudellisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, ja sitä valvoo kehitys- ja investointiministeriön tutkimus- ja teknologiaosaston pääsihteeristö.

www.noa.gr

……… ……… ………

WINGS on pk-yritys, joka keskittyy kehittämään ratkaisuja (ohjelmistoja ja laitteistoja) eri aloille kuten yleishyödylliset palvelut, älykkäät / elinkelpoiset kaupungit, elintarvikkeet ym.

www.wings-ict-solutions.eu

………

 

Euroopan maanomistajien järjestö on voittoa tavoittelematon järjestö, joka edustaa maaseutualueiden omistajien ja hoitajien sekä maaseutuyritysten etuja EU:ssa.

www.europeanlandowners.org

……… ……….

Espanjan maatalous- ja elintarvikeosuuskunnat on järjestö, joka edustaa ja puolustaa Espanjan maatalous- ja elintarvikeosuuskuntaliikkeen taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Sen muodostavat 16 maatalousosuuskuntien liittoa ja alueellista liittoa sekä yksi osuuskunta (Agrocantabria), jotka tarjoavat tukea ja palveluja omien autonomisten alueidensa maatalouselintarvikeosuuskunnille.

www.agro-alimentarias.coop

……… ……… ………

 

IUCN on sekä hallitusten että kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden muodostama jäsenliitto. Se hyödyntää yli 1 400 jäsenjärjestönsä kokemusta, resursseja ja verkostoja sekä yli 18 000 asiantuntijaa. Tämä monipuolisuus ja laaja asiantuntemus tekevät IUCN:stä maailmanlaajuisen vaikuttajan, joka selvittää luonnon tilaa ja sen suojelemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

www.iucn.org

……

UKCEH on riippumaton, voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos. Sen 500 tutkijaa tuottavat tietoa jota tutkijat, hallitukset ja yritykset tarvitsevat tuottavan, joustavan ja terveellisen ympäristön luomiseksi.

www.ceh.ac.uk

……
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.