Scroll Top
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

Το SOILGUARD αποτελείται από μια διεπιστημονική κοινοπραξία είκοσι πέντε εταίρων από δεκαεπτά χώρες. Αυτή απαρτίζεται από 9 Οργανισμούς Έρευνας και Τεχνολογίας (ειδικοί σε θέματα βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών, ειδικοί για το κλίμα, γεωπόνοι, επιστήμονες δεδομένων), 10 ιδρύματα Ανώτατης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γεωργικές πρακτικές, οικοσυστημικές υπηρεσίες, κλιματική αλλαγή, μοντελοποίηση οικονομικών και κοινωνικών επιστημών), 3 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (εργαλεία ΤΠΕ, κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Κατόχων Γης και τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Οι συμπληρωματικοί τύποι γνώσεων που προσφέρουν οι εταίροι θα διασφαλίσουν την ευρεία εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου.

Ο Οργανισμός LEITAT διαχειρίζεται τεχνολογίες για τη δημιουργία και τη μεταφορά βιώσιμης κοινωνικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής και βιομηχανικής αξίας σε εταιρείες και φορείς, μέσω της έρευνας και των τεχνολογικών διαδικασιών.

www.leitat.org

……… ……….

Το INRAE, που δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2020, είναι δημόσιο ίδρυμα επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (EPST). Δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του INRA, του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας, και του IRSTEA, του γαλλικού Εθνικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας για το Περιβάλλον και τη Γεωργία.

www.inrae.fr

……… ……….

Το ETH Zurich είναι ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο στην πόλη της Ζυρίχης, στην Ελβετία. Ιδρύθηκε από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το 1854 με την αποστολή να εκπαιδεύει μηχανικούς και επιστήμονες και επικεντρώνεται κυρίως στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

www.ethz.ch

 

Το Wageningen University & Research είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο Wageningen των Κάτω Χωρών, το οποίο ειδικεύεται σε τεχνικά και μηχανολογικά θέματα και αποτελεί σημαντικό κέντρο για τις επιστήμες της ζωής και τη γεωργική έρευνα.

www.wur.nl/en/wageningen-university

Το UvA είναι ένα πανεπιστήμιο έντασης έρευνας, όπου διεξάγεται έρευνα υψηλής ποιότητας σε όλο το φάσμα των επιστημονικών μας κλάδων. Αντιπροσωπεύουμε την έρευνα αιχμής που οικοδομεί τη γνώση, επιδιώκοντας παράλληλα την κατανόηση και την εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

www.uva.nl

Το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε είναι σταθερά προσηλωμένο στην εργασία υψηλής ποιότητας και μία από τις προτεραιότητές του είναι η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας που συμβάλλει στην παραγωγή και τη μεταφορά γνώσης.

www.ua.es

Το Αυστριακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας AIT κατέχει ηγετική θέση στο αυστριακό σύστημα καινοτομίας και βασικό ρόλο στην Ευρώπη ως το ΕΤΕΚ που επικεντρώνεται στα βασικά θέματα υποδομών του μέλλοντος.

www.ait.ac.at

……

Το IÖW είναι ένα κορυφαίο επιστημονικό ινστιτούτο στον τομέα της πρακτικής έρευνας για την αειφορία. Αναπτύσσει στρατηγικές και προσεγγίσεις για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες οικονομικές δραστηριότητες – για μια οικονομία που επιτρέπει μια καλή ζωή και διατηρεί τους φυσικούς πόρους.

www.ioew.de

Το Πανεπιστήμιο του Πότσδαμ ιδρύθηκε το 1991 και είναι ένα σύγχρονο και δυναμικό ίδρυμα που επικεντρώνεται πλήρως στην καινοτόμο διδασκαλία και έρευνα.

www.uni-potsdam.de

Η Inagro συνοδεύει τους αγρότες στην αναζήτησή τους για γνώση και καινοτομία. Αυτό γίνεται μέσω εξατομικευμένης, πρακτικής έρευνας, κατάρτισης, επίδειξης και ημερών μελέτης. Το Inagro είναι το μεγαλύτερο κέντρο πρακτικής έρευνας για τη γεωργία και την κηπουρική στη Φλάνδρα.

www.inagro.be

……… ……….

Το Danish Technological Institute είναι μια κορυφαία εταιρεία έρευνας και τεχνολογίας που συμβάλλει στη μετατροπή της νέας γνώσης και τεχνολογίας σε αξία.

www.teknologisk.dk

……… ……… ………

Το Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών και Τεχνολογιών της Λετονίας είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια επιστημών και τεχνολογιών στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, το οποίο ειδικεύεται στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας.

www.llu.lv

……..

The Miguel Hernández University of Elche, is a Spanish Public University, open to the world, offering education, research and services facilitating the comprehensive development of its students.

www.umh.es

Το MATE (Ουγγρικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών και Βιολογικών Επιστημών), ένα από τα μεγαλύτερα πολυδιάστατα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη με επίκεντρο τη γεωργία.

uni-mate.hu

….. ……..

Η LUKE εργάζεται για την παροχή νέων λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της φινλανδικής βιοοικονομίας και την προώθηση νέων επιχειρήσεων βιολογικής βάσης. Μαζί με τους εταίρους μας θα οικοδομήσουμε μια κοινωνία βασισμένη στη βιοοικονομία.

www.luke.fi

……

Η Teagasc – η Αρχή Ανάπτυξης της Γεωργίας και των Τροφίμων – είναι ο εθνικός φορέας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έρευνας, συμβουλευτικής και κατάρτισης στη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και τις αγροτικές κοινότητες.

www.teagasc.ie

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τεχνολογίας (INTA) είναι ένας αποκεντρωμένος κρατικός οργανισμός με λειτουργική και οικονομική αυτονομία, που υπάγεται στο Εθνικό Υπουργείο Αγροτικής Βιομηχανίας. Δημιουργήθηκε το 1956 και έκτοτε αναπτύσσει δράσεις έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας σε αλυσίδες αξίας, περιφέρειες και περιοχές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη της χώρας.

www.argentina.gob.ar/inta

……

 

Το University of Yaoundé I είναι δημόσιο, επιστημονικό και πολιτιστικό ίδρυμα με νομική προσωπικότητα και οικονομική αυτονομία. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

uy1.uninet.cm

……… ……… ………

Η TISTA είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στην ενσωμάτωση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας βασισμένης στην καινοτομία.

www.tistr.or.th

….. ………

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο το οποίο εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND είναι Επιχειρησιακή Μονάδα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης.

www.noa.gr

……… ……… ………

Η WINGS είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων (λογισμικού και υλικού) για διάφορους κάθετους τομείς (δηλαδή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, έξυπνες/βίωτες πόλεις, τρόφιμα κ.λπ.) μέσω προηγμένων τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης, cloud/IoT, big data, τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας.

www.wings-ict-solutions.eu

………

 

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Κατόχων Γης (European Landowners’ Organization) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και διαχειριστών αγροτικής γης και των αγροτικών επιχειρήσεων στην ΕΕ.

www.europeanlandowners.org

……… ……….

Το Agri-food Cooperatives Spain  είναι ο οργανισμός που εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα του ισπανικού αγροδιατροφικού συνεταιριστικού κινήματος. Αποτελείται από 16 Ομοσπονδίες και Περιφερειακές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και έναν συνεταιρισμό δευτέρου βαθμού (Agrocantabria), οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες στους αγροδιατροφικούς συνεταιρισμούς στις αντίστοιχες Αυτόνομες Κοινότητες.

www.agro-alimentarias.coop

……… ……… ………

 

Η IUCN είναι μια Ένωση μελών που αποτελείται τόσο από κυβερνητικές οργανώσεις όσο και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αξιοποιεί την εμπειρία, τους πόρους και την εμβέλεια των περισσότερων από 1.400 οργανώσεων μελών της και τη συμβολή περισσότερων από 18.000 εμπειρογνωμόνων. Αυτή η ποικιλομορφία και η τεράστια εμπειρογνωμοσύνη καθιστούν την IUCN την παγκόσμια αυθεντία για την κατάσταση του φυσικού κόσμου και τα μέτρα που απαιτούνται για τη διαφύλαξή του.

www.iucn.org

……

Το UKCEH είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ινστιτούτο. Οι 500 επιστήμονές του παρέχουν τα δεδομένα και τις γνώσεις που χρειάζονται οι ερευνητές, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία ενός παραγωγικού, ανθεκτικού και υγιούς περιβάλλοντος.

www.ceh.ac.uk

……
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.