Scroll Top
Par projektu
UZZINĀT VAIRĀK PAR PROJEKTU

SOILGUARD paredz nākotni, kurā tiks nodrošināta augsnes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ES bioģeogrāfisko reģionu vides, ekonomiskā un sociālā labklājība. Neilgtspējīga apsaimniekošana un klimata pārmaiņas palielina zemes degradāciju un apdraud augsnes bioloģisko daudzveidību. Ir steidzami jārīkojas, lai integrētu ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas praksi un izpratni par augsnes bioloģisko daudzveidību kā galveno uz dabu balstītu risinājumu, lai stātos pretī zemes degradācijai un klimata pārmaiņu radītajiem stresa faktoriem. Šī uzsaukuma sasniegšanas efektivitāte ir atkarīga no tā, vai tiks novērstas būtiskas zināšanu nepilnības, kas saistītas ar augsnes bioloģisko daudzveidību ekosistēmu pakalpojumiem. Augsnes bioloģiskās daudzveidības novērtējums ir galvenais izaicinājums, kas jāpārvar.

SOILGUARD kopīgi izveidos konceptuālu un analītisku sistēmu, kas potenciāli varētu kļūt par globālu standartu turpmākajiem augsnes bioloģiskās daudzveidības stāvokļa novērtējumiem, sniedzot ieguldījumu augsnes daudzfunkcionalitātē un cilvēku labklājībā. Šo sistēmu apstiprinās inovatīvā eksperimentālā projektā, apvienojot vairākas izpētes vietas dažādos biomos, kā arī reģionālos zemes degradācijas gradientos ar klimata pārmaiņu in situ simulācijām. Tādējādi iegūstot pierādījumus, lai novērstu zināšanu trūkumu un kvantitatīvi novērtētu neilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas sekas uz vidi, ekonomiku un sabiedrību. Visas kopīgi radītās zināšanas tiks izplatītas, izmantojot SOILGUARDIANS  prognozēšanas rīku, kas balstīts uz cēloņsakarībām starp augsnes bioloģisko daudzveidību, augsnes daudzfunkcionalitāti un labklājību, lai atbalstītu ieinteresētās personas pārejā uz ilgtspējīgu pārvaldību.

SOILGUARD zināšanu tīkls un SOILGUARDIANS lietotnes nodrošinātā savienojamība radīs inovāciju ekosistēmu, kas lietotājiem ļaus demonstrēt, mācīties un dalīties pieredzē. SOILGUARD ES un starptautiskā līmenī kopīgi izstrādās uz pierādījumiem balstītus saglabāšanas ieteikumus politikas virzieniem un ietvariem, un atbalstīs dalībvalstu saistības saskaņā ar Globālo augsnes partnerību. SOILGUARD atbalsta un iesaistās GSP, GSBI, SOIL-BON, ITPS, FAO un IPBES.

1

SOILGUARD paredz nākotni, kurā tiek garantēta augsnes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un cilvēku labklājība.

2

SOILGUARD kopīgi izveidos konceptuālu un analītisku sistēmu augsnes bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu turpmākai novērtēšanai pasaules mērogā.

3

SOILGUARD zināšanu tīkls un SOILGUARDIANS lietotne radīs inovāciju ekosistēmu, kurā lietotāji varēs dalīties pieredzē.

Ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana, lai izmantotu augsnes bioloģiskās daudzveidības potenciālu un palielinātu vides, ekonomisko un sociālo labklājību.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.