Scroll Top
Tietoa hankkeesta
PROJEKTISTA ENEMMÄN

SOILGUARD-projektin tavoitteena on maaperän biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen sekä turvata EU:n eri luonnonmaantieteellisten alueiden ympäristön lisäksi niiden taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Kestämätön maankäyttö ja ilmastonmuutos lisäävät maaperän heikentymistä ja uhkaavat maaperän biologista monimuotoisuutta. Tarvitaan kiireellisiä toimia, jotta voidaan saattaa kestävät maaperänhoitotavat yleisiksi käytännöiksi, ja ymmärretään maaperän biologinen monimuotoisuus keskeisenä luontoon perustuvana ratkaisuna maaperän tilan heikkenemiseen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Toimien tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin biologiseen monimuotoisuuteen ja maaperän välittämiin ekosysteemipalveluihin liittyvät suuret tietovajeet korjataan. Maaperän biologisen monimuotoisuuden arviointi on keskeinen ratkaistava haaste.

SOILGUARDin avulla luodaan käsitteellinen ja analyyttinen viitekehys, josta voi tulevaisuudessa tulla maailmanlaajuinen standardi maaperän biologisen monimuotoisuuden sekä maaperän monitoiminnallisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin kohdistuvien vaikutusten arvionnissa. Tämä viitekehys validoidaan innovatiivisella koejärjestelyllä, jossa yhdistetään useita tutkimuskohteita eri biomeista ja eri asteisesti heikentyneistä maa-alueita in situ -ilmastonmuutossimulaatioihin. Näin saamme tieteellistä näyttöä jonka avulla voidaan täyttää tietovajeita ja kvantifioida kestämättömän maaperänhoidon ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Hankittu tieto jalkautetaan SOILGUARDIANS-tietokannan eli maaperän biologisen monimuotoisuuden, maaperän monitoiminnallisuuden ja hyvinvoinnin välisiin syy-yhteyksiin perustuvan työkalun avulla, ja samalla tuetaan sidosryhmiä kestävään maankäyttöön siirtymisessä.

SOILGUARD-tietoverkosto ja SOILGUARDIANS-sovellus luovat käyttäjille innovaatioverkoston jossa voidaan esitellä, oppia ja jakaa kokemuksia. SOILGUARD luo yhdessä näyttöön perustuvia suojelusuosituksia EU:n ja muita kansainvälisiä päätöksiä varten ja tukee jäsenvaltioiden sitoumuksia maailmanlaajuisessa maaperäkumppanuudessa. SOILGUARDia tukevat ja siihen ovat sitoutuneet GSP, GSBI, SOIL-BON, ITPS, FAO ja IPBES.

1

SOILGUARD visioi tulevaisuutta, jossa maaperän biologisen monimuotoisuuden säilyminen ja ihmisten hyvinvointi on turvattu.

2

SOILGUARD luo käsitteellisen ja analyyttisen viitekehyksen maaperän biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tulevia maailmanlaajuisia arviointeja varten.

3

SOILGUARD-tietoverkosto ja SOILGUARDIANS-sovellus luovat innovaatioverkoston jossa käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan.

Kestävä maaperänhoito maaperän biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä ympäristön, talouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.