Scroll Top
Project
MEER WETEN OVER HET
PROJECT

SOILGUARD ziet een toekomst voor zich waarin het behoud van de bodembiodiversiteit en het ecologische, economische en sociale welzijn van de biogeografische regio’s van de EU gewaarborgd is. Door niet-duurzaam beheer en klimaatverandering neemt de bodemaantasting toe en wordt de bodembiodiversiteit bedreigd. Er moet dringend actie worden ondernomen om duurzame bodembeheerspraktijken en de perceptie van bodembiodiversiteit te mainstreamen als een belangrijke op de natuur gebaseerde oplossing om bodemaantasting en klimaatveranderingsstressoren het hoofd te bieden. De doeltreffendheid van deze oproep tot actie hangt af van de aanpak van grote lacunes in de kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten die door de bodem worden geboden. De beoordeling van de biodiversiteit van de bodem komt naar voren als een belangrijke uitdaging die moet worden overwonnen.

SOILGUARD zal een conceptueel en analytisch kader helpen creëren dat de potentie heeft om de wereldwijde standaard te worden voor toekomstige beoordelingen van de biodiversiteitstoestand van de bodem en de bijdrage daarvan aan de multifunctionaliteit van de bodem en het welzijn van de mens. Dit kader zal worden gevalideerd in een innovatieve experimentele opzet, waarbij meerdere studiesites over biomen en regionale gradiënten van bodemaantasting zullen worden gecombineerd met in-situ simulaties van klimaatverandering. Op die manier wordt het bewijsmateriaal gecreëerd om de leemten in de kennis op te vullen en de ecologische, economische en sociale gevolgen van niet-duurzaam bodembeheer te kwantificeren. Alle gezamenlijk gecreëerde kennis zal worden gedeeld via SOILGUARDIANS, een voorspellend instrument dat gebaseerd is op de causale verbanden tussen bodembiodiversiteit, multifunctionaliteit van de bodem en welzijn, om belanghebbenden te ondersteunen bij de overgang naar duurzaam beheer.

Het SOILGUARD-kennisnetwerk en de connectiviteit die mogelijk wordt gemaakt door de SOILGUARDIANS-app, zullen een ecosysteem van innovatie creëren waar gebruikers kunnen demonstreren, leren en ervaringen delen. SOILGUARD zal op feitenmateriaal gebaseerde instandhoudingsaanbevelingen voor beleidsmaatregelen en kaders op EU- en internationaal niveau helpen creëren en zal de verbintenissen van de lidstaten in het kader van het Global Soil Partnership ondersteunen. SOILGUARD heeft de steun en het engagement van het SAP, GSBI, SOIL-BON, ITPS, FAO en IPBES.

1

SOILGUARD ziet een toekomst voor zich waarin het behoud van de bodembiodiversiteit en het welzijn van de mens gewaarborgd is.

2

SOILGUARD zal meewerken aan de ontwikkeling van een conceptueel en analytisch kader voor toekomstige wereldwijde beoordelingen van bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten.

3

Het SOILGUARD-kennisnetwerk en de SOILGUARDIANS-app zullen een ecosysteem van innovatie creëren waar gebruikers ervaringen kunnen uitwisselen.

Duurzaam bodembeheer om het potentieel van de bodembiodiversiteit te ontsluiten en het milieu-, economisch en maatschappelijk welzijn te vergroten
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.