Scroll Top
Éghajlatváltozás helyszíni szimulációk

A SOILGUARD egyik legkiemelkedőbb tanulmánya arra összpontosít, hogy jobban megértsük a kombinált éghajlati stresszorok (aszály és hőhullámok) talajbiológiai sokféleségre gyakorolt hatását. A SOILGUARD által vizsgált minden egyes EU NUTS-2 régióban egy terepi klímaszimuláció kerül telepítésre. Ez a kísérleti terv lehetővé teszi számunkra, hogy felmérjük a jövőbeni régióspecifikus éghajlati feltételek hatását a talaj biológiai sokféleségére és multifunkcionalitására, valamint összehasonlítsuk, hogy ezek a hatások hogyan különböznek a talajgazdálkodási típusok között (pl. hagyományos és biogazdálkodás a mezőgazdasági területeken). Ezeket az adatokat okos eszközök segítségével kerülnek feldolgozásra, hogy növeljük a talajgazdálkodásnak a talaj biológiai sokféleségére és az ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására gyakorolt hatásának előrejelző erejét a jövőbeli éghajlati feltételek mellett. Ez döntő fontosságú lesz a talaj biológiai sokféleségében, mint a természetalapú megoldásban rejlő lehetőségek bemutatásához.

Az UMH SOILGUARD csapata a LUCAS talajinformációs adattár alapján meghatározott helyszínek, a földtulajdonosokkal folytatott rövid interjúk és helyszíni ellenőrzések segítségével 10 hagyományos és 10 biogazdálkodással művelt gabonatábla talajmintáit vette a spanyolországi Murcia NUTS-2 régióban. A mintákat különböző SOILGUARD-partnereknek küldték el Európa-szerte, hogy elemezzék a talaj tulajdonságait, például a mikro-arthropodák tartalmát, a növényi-mikrogombás talajösszetételt, a DNS-diverzitást, a zsírsavakat, a szervesanyag-tartalmat, a mikrobiális biomassza szén-dioxid-tartalmát, a talaj alaplégzését és néhány enzimatikus tevékenységet, valamint a rendelkezésre álló foszfort, a térfogatsűrűséget és a durva töredezettséget.  

A 2022-es termesztési szezonban (június-augusztus) a fent említett 20 helyszín két szomszédos parcelláján aszályos klímaváltozás szimulációit végeztük el. A fő különbség közöttük a növénytermesztés volt (az egyik biotermesztés, a másik hagyományos az elmúlt 10 év  kemikáliák használata alapján). A szimulációt úgy végeztük el, hogy kis üvegházakat telepítettünk, amelyeket úgy terveztünk, hogy kizárják az esőt, de a szelet nem, és így a belső hőmérsékletet ugyanolyan szinten tartsuk, mint a külső hőmérsékletet. A három hónapos szezonra 80%-kal kevesebb csapadékot jelentő aszályt szimuláltunk, azonban az alkalmazott klímaváltozási modellnél (RCP 4.5) szokatlanul melegebb és szárazabb nyár miatt 18 l/m²-t kellett öntöznünk az óvóhelyeken kívülről. Mindkét esetben vízhiányt szenvedett a növény, ami a termésmennyiségben is megmutatkozott. A biogazdálkodásra való korai áttérés miatt a talajok még nem képesek alakalmazkodni ahhoz, hogy szembenézzenek a régióban tapasztalható  éghajlatváltozás a hatásaival.

Két szomszédos és hasonló (az egyik ökológiai, a másik hagyományos) hosszú távú szántóföldi kísérletben, amelyekben különböző talajművelési módokat hasonlítottak össze. A 2022-es SOILGUARD éghajlati viszonyok szimulációit végeztük el, az éghajlatváltozás miatt, a várhatóan gyakrabban előforduló agronómiai aszály szimulációjára összpontosítva. A szimulációk elvégzésére szolgáló ökológiai szántóföldi területeket jó talajszerkezet és  forgatás nélüli talajművelés jellemzi. A hagyományos művelésű szántóföldön a talajművelés elvégzéséhez szántást alkalmaztak. 

A szimulációt úgy végezték el, hogy speciális (felül nyitott, aszályt előidéző, de a hőfelhalmozódást megakadályozó) esővédő burkolatokat telepítettek egy burgonyaültetvényre, 3 hónapra  (2022. május-augusztus). Az óvóhelyek alatt a csapadékmennyiség (az eróziókutatásban általánosan használt csapadékszimulátor segítségével) a nem izolált földeken lehullott csapadék körülbelül felére csökkent. Az árnyékolók alatt összesen mintegy 35 l/m² csapadék hullott. A szabadban a szimulációs időszak alatt a csapadék mennyisége ennek körülbelül kétszerese volt. A növény mindkét esetben vízhiányban szenvedett, ami a terméshozamban is megmutatkozott. Ilyen száraz körülmények között a terméshozam az ökológiai gazdálkodást folytató, bioszántóföldön jelentősen magasabb volt, mint a hagyományos szántóföldön.

A kontinentális éghajlatú Közép-Jyllandi NUTS-2 régióban aszály és hőhullám szimulációkat végeznek 2 területen, egy hagyományos és egy ökológia gazdálkodást folytató területen.

Aszály

2022-ben mindkét területen tavaszi árpa volt a termesztett növény. A 3 hónapos aszályos időszak létrehozása érdekében mindkét szántóföldön 3 (3×5 méteres) menedéket helyeztek el. Az árnyékolókat ezen időszak alatt kétszer eltávolították, így a parcellák megkapták a 46, illetve 39 mm csapadékot a hagyományos és a bioföldeken. Az aszályos időszak után, 6 parcellából 50 x 50 cm-es talajmintát vettek. Minden védett parcellán van egy-egy izolátor, valamint  3 parcella van a szabadban, természetes körülmények között.

A talajmintákat különböző SOILGUARD partnerintézményekbe szállították fizikai, kémiai és biológiai elemzésre. Az aszálykísérletet 2023-ban megismétlik.

Hőhullám

2022-ben Dániában 5 darab hőhullámos kísérletet végeztek, az óvóhelyekre szerelt infravörös és szénszálas fűtőberendezésekkel. A hőmérsékletet a talajban, a talajszinten és a levegőben a fűtőtestek alatt, valamint a menedékházak túlsó végén és a szabadban is mérték.

E kísérletek alapján döntés született arról, hogy 2023-ban Lettországban, Írországban, Belgiumban, Magyarországon és Dániában hőséghullám-szimulációkat állítanak fel. Minden óvóhelyen 6 infravörös fűtőtestet szerelnek fel, és a 3 hónapos aszályos időszak végén 5 napos hőhullámot szimulálnak.

Lettországban (NUTS-2 boreális régió) a kísérleteket ökológiai és hagyományos termőföldeken végezték. Mindkét rendszerben őszi búzát termesztettek. Mindkét termesztési rendszerben a növényeket szabadföldön és fedett területen termesztették. Az árnyékolók alatt a növényeket a NOA által kidolgozott forgatókönyv alapján öntözték.

A talajmintákat a búza virágzási szakaszában, a betakarításkor és a betakarítást követő hónapban vették, és fizikai, kémiai és biológiai elemzés céljából különböző SOILGUARD partnerintézményekbe szállították. Az aszály- és hőhullám-kísérletek 2023-ban folytatódnak.

Magyarországon lezárult az első kísérleti év. A 3-3. kísérletben mind az ökológiai, mind a hagyományos termesztési rendszereket esőbeállóval fedték le, hogy az aszályos körülményeket szimulálva kizárják az esővizet. Az árnyékolók alatt csak az előre jelzett vízmennyiséget osztották ki öntözéssel, a NOA által az adott régióra kiszámított éghajlatváltozási forgatókönyvnek megfelelően. Kontrollként a védett területek közelében 3-3 ökológiai és hagyományos parcellát is kijelöltek mintavételre.

A kísérlet második évében az aszályszimulációt a hőséghullámok szimulálása érdekében az óvóhelyek alatti infravörös fűtőberendezésekkel egészítették ki. Minden egyes parcellából mintát vettek, a talajminták elemzése és az adatok kiértékelése folyamatban van.

A közép-finnországi kísérleti terület 50 m * 50 m területű, egymás mellett elhelyezkedő parcellákból áll, amelyek között közlekedő útak húzódnak. A kezelések az egyfás szelekció, az alulról történő ritkítás és a közelmúltban végzett vágás összehasonlítását tartalmazzák, ahol lucfenyődominált állományokban. Az eredeti tervezést 1986-ban kezdték el (Laiho et al. 2011, Forestry 84: 547-556), így az eltérő korú, folyamatos erdőborítású erdészeti kezelésben a domináns fák kora kb. 40 év (CCF40). Ezt a “fenntartható” kezelést a “hagyományos”, egyenletes korú erdőgazdálkodás különböző szakaszaival hasonlítjuk össze: az alulról ritkított (40 év, T40), védett fák kivágása (12 évvel ezelőtt, TSW12) és a tisztítóvágás (12 évvel ezelőtt, T12).  Az aszályszimulációkat kezelésenként három ismétlésben, szántóföldi parcellán végeztük el, majd összehasonlítottuk a közeli kontrollterületekkel.

Írországban a szántóföldi klímaszimulációt a Teagasc Research Centre-ben (Johnstown Castle, Co.) Wexfordban. A szimulációt Írország deli, NUTS-2 régiójában futtatták, amely mérsékelt óceáni éghajlatú, történelmileg bőséges csapadékkal és szélsőséges hőmérsékleti értékek hiányával jellemezhető. Az elmúlt években azonban ez a régió több olyan aszályos eseményt élt át, amelyek jelentős hatást fejtettek ki a mezőgazdasági termelékenységre.

Annak megértése érdekében, hogy a talaj biológiai sokfélesége és funkciója hogyan reagált a szimulált szárazságra és hőhullámokra az ír mezőgazdasági gyepterületeken, talajmintákat gyűjtöttek a legeltetett legelőkön, amelyeken vagy fű- és lóhere-legelőket, vagy több fajból álló gyepeket telepítettek. A több fajból álló gyepek L. perenne, P. pratense, T. repens, T. pratense, C. intybus és P. lanceolata keverékéből álltak, amelyek alacsonyabb műtrágya-bevitel mellett magas terméshozamot biztosítanak, és kisebb környezeti tápanyagveszteséggel járnak.

Minden egyes szántóföldön belül létrehoztunk egy esőtáplált kontrollparcellát és egy aszályos/hőhullámmal kezelt parcellát. Megismételtük a mintavételt az aszály/hőhullám szimuláció előtt, alatt és után, annak érdekében, hogy  mérjük és nyomon követhessük, a talajközösségek által kifejtett reakciókat az éghajlati stresszre. A szimulációs kísérlet még folyamatban van Írországban, és idén nyáron kerül végrehajtásra a hőhullámos stresszt.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.